ترنم تنهایی

 ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ

ﺍﮔﻪ ﺧـــﺎﺹ ﺑﺎﺷﻪ . . . !

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﺵ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺧﻠﻮﺕﮐﻨﯽ !

ﺧﻮﺩﺵ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ!

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﺍﺳﺶ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﺮﯼ ﺗﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ ...

ﺧﻮﺩﺵ ﻗﺪﺭ ﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﺘﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ!

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺳﺮﺵ

ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ

ﻋﺸــﻖ ﻣـــﻨﻪ ...

 

+نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱۳ساعت۱٠:۱۳ ‎ب.ظتوسط ترنم | نظرات ()

من باختم به خود،باختم به فرشته های آدم نما!

باختم به شهزاده های شهر قلبهای سنگی

و حال که در گوشه اتاق تنهای ام

حماقت هایم را میشمارم

آرام آرام این جمله زاده میشود که سنگ باش

تا سنگسار نشوی!!!!

 


+نوشته شده در ۱۳٩٢/٥/٢۱ساعت۱۱:۱٩ ‎ق.ظتوسط ترنم | نظرات ()

چه کسی میگوید که گرانی شده است؟؟؟

دوره دوره ارزانیست!

دل ربودن ارزان،دل شکستن ارزان!

دوستی ارزان است!

دشمنیها ارزان،چه شرافت ارزان!

آبرو قیمت یک تکه نان و دروغ از همه چیز ارزانتر

قیمت عشق چقدر کم شده کمتر از آب روان!

و چه تخفیف بزرگی خورده ،قیمت هر انسان....

باز بگم؟که کم نیست این همه ارزانی

 

+نوشته شده در ۱۳٩٢/٥/٢۱ساعت۱٠:٤٩ ‎ق.ظتوسط ترنم | نظرات ()

خدایا به قولت وفا نکردی ....

گفته بودی حق انتخاب دارم

پس چرا انتخابم در آغوش دیگریست؟؟؟؟

هی غریبه!

 

روی کسی دست گذاشتی که همه ی زندگی منه!!!

 

بی وجدان! اینقدر راحت بهش نگو عزیزم...

 

+نوشته شده در ۱۳٩٢/٥/٢۱ساعت۱٠:۳۳ ‎ق.ظتوسط ترنم | نظرات ()

و من رفتم....

کــه فــــارغ از تمـــــام تــــــــو چنـــد وقتــــی را ســـر کنــــم...

کـــه ببینـــــم مــی شــــود یـــادتـــــــ دیگـــر پــرســـه نـــزنـــد در مـــــن و تمـــامتــــــ فـــرامـوش شـــود در ذهنــــم...

کــــه نشــــد، کــــه نتــــوانستـــــــم...

تو چی تو تونستی فراموشم کنی!؟!

 


+نوشته شده در ۱۳٩٢/٥/۱٧ساعت۱۱:٠٤ ‎ق.ظتوسط ترنم | نظرات ()

چیه ؟ چرا دلت گرفته ؟

او هم آدم است . . .

اگر دوستت دارم هایت را نشنیده گرفت . . .

غصه نخور . .

اگر رفت ، گریه نکن. . .

یک روز چشمای یک نفر عاشقش میکند . . .

یک روز معنی کم محلی را میفهمد . . .

یک روز شکستن را درک میکند . . .

آن روز میفهمد آه هایی که کشیدی از ته قلبت بوده . . .

میفهمد شکستن یک آدم تاوان سنگینی دارد . . .


+نوشته شده در ۱۳٩٢/٥/۱٧ساعت۱٠:٤٤ ‎ق.ظتوسط ترنم | نظرات ()

من زنم...
و به همان اندازه که از هوا سهم میبرم که ریه های تو!
درد آور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی
قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشمهایت می آید
تاسف بار است که باید لباسهای تنم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم


+نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۱٦ساعت۱۱:۱٥ ‎ق.ظتوسط ترنم | نظرات ()

چه رسم جالبیست

محبتت را میگذارند پای احتیاجت

صداقتت را میگذارند به پای سادگیت

سکوتت را میگذارند پای نفهمیت

نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت

و وفاداریت را پای بی کسیت

و آنقدر تکرار میکنند تا

خودت باورت میشود

که تنهایی و بی کس و محتاج

+نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/٥ساعت٩:٠٤ ‎ق.ظتوسط ترنم | نظرات ()