شکستن دل

چیه ؟ چرا دلت گرفته ؟

او هم آدم است . . .

اگر دوستت دارم هایت را نشنیده گرفت . . .

غصه نخور . .

اگر رفت ، گریه نکن. . .

یک روز چشمای یک نفر عاشقش میکند . . .

یک روز معنی کم محلی را میفهمد . . .

یک روز شکستن را درک میکند . . .

آن روز میفهمد آه هایی که کشیدی از ته قلبت بوده . . .

میفهمد شکستن یک آدم تاوان سنگینی دارد . . .


/ 2 نظر / 15 بازدید
zahra

به بعضیا باید بگی : عزیزم حتی اگه “خدا” خودش بیاد پایین واسه تضمینت یا شیطانو بفرسته واسه به گردن گرفتن تقصیرت ، دیگه فایده نداره ! “خراب شد تصویرت”

مردتنهای شب سیاه

سلام ترنم جان/زیبا بود ممنون خدا کنه همینجوری بشه،روزی خیانت ببینه و بفهمه من چقد دوسش داشتم....