من رفتم

و من رفتم....

کــه فــــارغ از تمـــــام تــــــــو چنـــد وقتــــی را ســـر کنــــم...

کـــه ببینـــــم مــی شــــود یـــادتـــــــ دیگـــر پــرســـه نـــزنـــد در مـــــن و تمـــامتــــــ فـــرامـوش شـــود در ذهنــــم...

کــــه نشــــد، کــــه نتــــوانستـــــــم...

تو چی تو تونستی فراموشم کنی!؟!

 


/ 1 نظر / 17 بازدید
zahra

گفتم بیا … گفت پاهایم یخ زده ! و من به پایش سوختم !!! گرم شد … رفت به سوی دیگری !