مخـــاطب خـــــــــــــــــــــاص

 ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ

ﺍﮔﻪ ﺧـــﺎﺹ ﺑﺎﺷﻪ . . . !

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﺵ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺧﻠﻮﺕﮐﻨﯽ !

ﺧﻮﺩﺵ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ!

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﺍﺳﺶ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﺮﯼ ﺗﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ ...

ﺧﻮﺩﺵ ﻗﺪﺭ ﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﺘﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ!

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺳﺮﺵ

ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ

ﻋﺸــﻖ ﻣـــﻨﻪ ...

 

/ 4 نظر / 34 بازدید
صالح

خوووب کسیه که میون همه قرار بگیره و باز تورو انتخاب کنه کسیه که دستشو که رها کنی اون دستتو رها نکنه کسیه که پرواز با بالهای تورو بخواد نه هر روز دنبال سکوی پرواز جدیدی باشه

hamid 07

نمیخای پست جدید بزاری؟ [ابرو]

hamid 07

[خنثی] خو پس منتظریم